Partners en contact

Project Coordinator, owner and contact:

APDEU (BE):

APDEU is actief in het domein van Veiligheid en Gezondheid op het werk, psychosociale aspecten, multiculturele aspecten and gelijke kansen voor vrouwen op de werkvloer.
De activiteiten van APDEU beslaan voornamelijk ontwikkeling en management van internationale projecten, coaching en vorming.
CONTACT :
Kristien De Ro
+32 473 642 058
kristien.dero@apdeu.com

 

navb-cnac CONSTRUCTIV (BE):

Het navb (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf) is het preventie-instituut van de bouw. Het navb is er voor alle bedrijven en werknemers in België die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf vallen en voor iedereen die kan bijdragen tot de voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw.
Het navb wil het welzijn in de bouw bevorderen, met de nadruk op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Verder vervullen we ook een rol bij de begeleiding en re-integratie van slachtoffers.
Hendrik De Lange (BE): associate expert

Prevent (BE):

Prevent is een multidisciplinair kennisinstituut gericht op de preventie van beroepsrisico’s door de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de arbeidsorganisatie.
Het instituut verricht onderzoek en verleent ondersteuning, advies en informatie, en dit zowel voor bedrijven en instellingen als voor de arbeidsongevallenverzekeraars, de externe diensten voor preventie en bescherming, de beroepsverenigingen, de sociale partners, de overheid en andere maatschappelijke actoren. De opleidingsactiviteiten van het het instituut zijn verenigd onder de koepel Prevent Academy for Working Life.
VIBNA (BE):

Na de uitbreiding van de haven van Antwerpen op het einde van de jaren ’60 is VIBNA (Vereniging van Industriële Bedrijven ten Noorden van Antwerpen) opgericht in 1973.
VIBNA is een vereniging van 45 (petro)chemische, op- en overslagbedrijven in de haven van Antwerpen.
VIBNA is actief in het domein van veiligheid en gezondheid en heeft 3 doelstellingen:
- het vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven naar het publiek en de lokale overheid
- het ontwikkelen van gemeenschappelijke goede praktijken inzake veiligheid en gezondheid
- het wederzijds delen en verspreiden van informatie over veiligheid en gezondheid

ArcelorMittal (BE):

ArcelorMittal Gent (de nieuwe naam van Sidmar) is een maritiem en geïntegreerd staalbedrijf, een van de meest geïntegreerde staalproducenten binnen ArcelorMittal. Elke stap van het productieproces vindt op ons terrein plaats, van de aanvoer van grondstoffen tot het bekleden van staal en de productie van lasergelaste vormstukken. Er vindt dan ook een vlotte kennisoverdracht plaats tussen onze verschillende afdelingen. Jaarlijks gaat er 5 miljoen ton vlakke staalplaat naar onze automobielklanten en naar de industriële sector; allerlei kwalitatieve toepassingen zoals huishoudapparaten en meubilair zijn dus gemaakt van ons staal.
Je vindt ons op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen, op ongeveer 20 km afstand van het centrum van de stad Gent. Met ongeveer 5.000 werknemers zijn we de grootste privéwerkgever van Oost-Vlaanderen. De kennis en de inzet van onze medewerkers vormen enkele van onze belangrijkste troeven. Zij spelen immers een onmisbare rol om onder andere de veiligheid, de kwaliteit en de productiviteit verder te verhogen.

AGIFODENT (ES):

The main objective is to promote and encourage AGIFODENT European programs, training and IT sector in our region, as key elements for the economic and social development. Therefore AGIFODENT is a non-profit institution and our main interests and goals are united by a single administration and management. This promotes initiatives aimed at promoting ICT in all areas: its use at an educational level, in businesses and homes, the integration of new technological elements and all kinds of statements in ICT, besides the development and promotion of the ICT in the business sector.

 

BIA (BG):

The Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business (BIA) is a voluntary, non – governmental organization of the Bulgarian industry, established on 25 April 1980. Members of BIA are over 40 000 companies, among which 263 of the 300 largest companies in Bulgaria. BIA is an umbrella organization with a well-built matrix structure, comprising more than 100 sector organisations and over 100 regional and municipal organisations. BIA offers specific service to its members and represents their interests in shaping the social-economic policy and legislation in the state councils, international and other organisations through participation in partnership bodies on a national, sector and regional level.
POINT (TR):

ICT based projects, applications and solutions together with need and supply models have been developed for overcoming employment problems of disabled and disadvantaged people as well as SME’s and adults from various disciplines, since 1999, when first virtual employment portal SVAClub.com was introduced to the audience.
Having such a background and recently innovated/developed ICT based training projects, which are mostly targeting disabled people such as PEDVA and disadvantaged people such as TourEast, also some others such as VOCA, in cooperation with leading universities in Turkey. In all ICT related activities of organization, virtual learning, virtual working and virtual exchange of professional backgrounds and competencies are the main theme as these are the backbone of future world economy. POINT’s ICT professions vary from CMS, LMS developments to Web 2.0 and social media tailor made applications, even to the integration of engineering based artificial intelligence in these developments.
Recent project activities also include mapping of prior learning and existing skills and competencies into a cloud database, for comparison of ECVET credit levels before and after the implementation of e-learning activities.
POINT further targets to develop and input accumulated background mainly strategical improvements of ICT oriented virtual activities (e-learning, e-working, e-tutoring) for attaining solid results which will help/support improvements of current virtual training and employment platforms.

SPI (PT):

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) is an International Management Consultancy and Training Company founded in 1996 as an active centre of national and international networks connected to the business innovation sector. In addition to its headquarters in Porto, Portugal, SPI has offices in Spain, USA and People’s Republic of China, which facilitate the development of contacts in key institutions worldwide and an extensive experience in various areas. The services provided by SPI can be included in the following areas: Consultancy, Research & Development, and Training.

Preventie en Interim (BE):

Preventie en Interim (PI), is een vzw, opgericht in 1998, wordt paritair beheerd en heeft als taak het verminderen van het aantal arbeidsongevallen door veiligheidssensibilisatie, onderzoek, advies en opleiding. PI wendt zich tot alle uitzendbureaus, alle uitzendkrachten en ook tot alle ondernemingen waar uitzendkrachten ingezet worden. De centrale cel van PI zorgt voor de invulling van een globaal beleid in nauwe samenwerking met de verbindingspersonen die in elke uitzendonderneming werkzaam zijn.
PI heeft als doel het aantal en de ernst van arbeidsongevallen van uitzendkrachten te verminderen en het beschermen van hun gezondheid bij het uitvoeren van risicovolle taken. Belangrijk is dat uitzendkrachten evenmin, als de andere werknemers, worden blootgesteld aan deze risico’s. PI stelt praktische en efficiënte maatregelen voor om het welzijn op het werk te verbeteren.
Aanvullend voert PI onderzoek naar vaak voorkomende gevaren en ontbrekende preventiemaatregelen en worden arbeidsongevallenstatistieken opgesteld en geanalyseerd. PI verleent eveneens advies aan de uitzendbureaus, ontwikkelt opleidingen en organiseert preventiecampagnes. Daarnaast stelt PI didactische hulmiddelen, zoals documenten, folders, brochures, handleidingen, dvd’s, affiches, websites…, ter beschikking voor uitzendkantoren, uitzendkrachten en inlenende bedrijven.

EPYC (BE):

EPYC is a software company specialized in E-learning development for both content and software. With clients in very different sectors (Publishing companies, Chemical plants, government, Education..) we have a very wide range of experience when it comes to understanding clients, and thinking along with them.
Serious Gaming is another important part of our business, because what better way to learn something than playing with it!
So if you are thinking about starting an e-learning project, wether it is computerbased, tablet or mobile phone enabled, or you just want to pick our brain : contact us!

 
Met dank aan