Over het project

De uitdaging
De steeds toenemende geografische mobiliteit binnen Europa confronteert werkgevers en aannemers met een nieuwe uitdaging: hogere veiligheidsrisico’s op de werkvloer, als gevolg van de taalkloof tussen werknemers van verschillende nationaliteiten. CONTRACTERANTO helpt om deze veiligheidskloof te overbruggen!

 

Het antwoord
CONTRACTERANTO is een online woordenboek van werkgerelateerde terminologie:

CONTRACTERANTO is:
- meertalig
- multimediaal

CONTRACTERANTO heeft betrekking op:
- Alle sectoren van de industrie
- Alle hoog-risico-functies
- Alle veiligheidsgerelateerde onderwerpen

 

Doelgroepen
- Bedrijven en hun preventieafdelingen die veel werken met anderstalige operationele werknemers voor korte periodes. Ze moeten veiligheidsvoorschriften, regelgeving, enz. in een andere taal geven
- Aannemers die steeds meer anderstalige werknemers in de verschillende sectoren tewerkstellen
- De anderstalige werknemers zelf, die gedurende een korte periode voor aannemers in het buitenland werken aan specifieke projecten”

 

Huidige omvang van het project

4 sectoren: bouw, de zorgsector, de staalsector en de chemische sector

7 talen: Turks, Bulgaars, Nederlands, Engels, Frans, Portugees, Spaans”

 

CONTRACTERANTO is een 2-jaar durend project georganiseerd door Constructiv in samenwerking met APDEU als onderdeel van het Lifelong Learning programme (2011-2013). Dit project wordt gefinancierd met behulp van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de daarin vervatte informatie.
CONTRACTERANTO kan worden uitgebreid naar andere sectoren en talen. Interesse? Neem dan contact op.

 

CONTACT
Kristien De Ro (APDEU)
kristien.dero@apdeu.com
+32 473 642 058